WGS84 GPS konwerter

Wprowadź dane w polu Indata w jakiejkolwiek formie. Użyj punktu zamiast przecinków w stopniach dziesiętnych. Konverter automatycznie konwertuje różne formaty.

  Indata GG° GG° MM' GG° MM' SS"
 Szerokość 
 Długość 
 
GG° - stopnie lub stopnie dziesiętne. GG° MM' - stopnie, minuty.
GG° MM' SS" - stopnie, minuty, sekundy.
Taggar
wgs84 converter, konwerter współrzędnych geograficznych, konwerter wgs84, wgs84 kalkulator, przeliczanie współrzędnych geograficznych na geodezyjne, przeliczanie współrzędnych geograficznych na dziesiętne, wgs84 przeliczanie, wgs84 distance calculator, przeliczanie układów współrzędnych kalkulator, przeliczanie współrzędnych geograficznych na wgs84